Advertisement
 
Main Menu
Home
About Grtu
Contact Us
Search
Links
Administrator
Publications
How to join
Photo Gallery
Our Location
Atlas Insruance offers for GRTU Members
Approved PV Suppliers
 
 
Latest News
 
 
2013 ELECTIONS


Click here for the GRTU Manifesto (2013) in pdf format
 

 

 

Ftuh ta' Hwienet Il-Hadd 16 ta' Marzu u l-Erbgha 19 ta' Marzu PDF Print E-mail
Friday, 14 March 2008

 Wara li l-GRTU ghamlet talba lill-Ministru Tonio Fenech li issa hu wkoll responsabbli mis-settur kummercjali, biex il-hwienet ikunu jistghu jifthu fil-granet ta' festi fil-gimgha ta' qabel l-Ghid. Illum Tonio Fenech approva l-Avviz Legali biex il-hwienet kollha jkunu jistghu jifthu nhar il-Hadd 16 ta' Marzu u nhar l-Erbgha 19 ta' Marzu (festa ta' San Guzepp) fil-hinijiet normali tal-ftuh tal-hwienet.

 Il-GRTU tavza li l-ebda hanut ma hu obbligat li jiftah bilfors, l-ghazla hi f'idejn is-sidien. Il-GRTU izda gabet dan l-arrangament ghax deher car li sa din l-gimgha l-bicca l-kbira tan-nies kienu mghedija bl-Elezzjoni Generali u bil-hatra tal-Gvern gdid u ftit li xejn taw kaz li kienet wasslet l-festa l-kbira tal-Ghid u l-vaganzi tal-Ghid.

Il-GRTU ghalhekk issa li ghadda kollox tistenna li l-konsumaturi jsibu l-hin kollu disponibbli biex jaghmlu x-xirjiet taghhom ta' qabel l-Ghid bil-kumdita kollha.

Il-GRTU f'isem is-sidien tan-negozji tawgura lil kulhadd l-Ghid it-tajjeb.

 

 

Last Updated ( Saturday, 24 May 2008 )
 
< Prev   Next >
 

 
 

LASTEST NEWS

  Click here to visit

 
 
Click here for :
 
 
 
 
Image
 
 
GRTU APPROVED
PVPFS Scheme

Notice to Domestic Consumers

The GRTU is providing an Independent Inspection Service by our Technical Consultant.

The Scope of these Inspections is to ascertain the quality, efficiency and safety of the installation of the PV System installed in the Consumerís Household by a GRTU Approved Retailer.

This Independent Inspection by our Technical Consultant is subject to a subsidised fee of Ä50.00.

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Click here for list of approved PV suppliers