logo

info sessions
GRTU & Business 1st free info sessions

businessfirstlogo

BE INFORMED
Click here to see what's on

Energy Audit Scheme

employers and jobseekers(2)

module graphic

Photo Gallery

Who's online

We have 94 guests and no members online

Il-GRTU għadha kif ikkonkludit żewġ laqgħat separati mall-kandidati ghall-elezzjoni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Adrian Delia u Dr. Chris Said. Matul dawn il-laqgħat il-President tal-GRTU Paul Abela spjega li l-għan ewlieni tal-GRTU huwa dak li jisalvagwardja l-interess tal-intraprizi ż- żgħar u medji li hu fl-interess tal-membri tal-GRTU li l-organiżazzjoni iżżomm linja ta’ komunikazzjoni miftuħa ma min ikun fil-gvern u anke l-oppożizzjoni bħala l-gvern alternattiv.

Il-President tal-GRTU Paul Abela, iffoka fuq żewġ sfidi ewlenin li qegħdin jiffacjaw l-intrapriżi żgħar u medji. Is-Sur Abela qal li Malta illum qiegħda fi kriżi għaliex l-intrapriżi Maltin iridu jaħdmu, jikbru u jinvestu u dawn qed jiġu maħnuqa għaliex ma jsibux nies b’min jaħdmu. Hawn ‘shortage’ qawwi ta’ riżorsi umani li qed jikkawża inflazzjoni fil-pagi u operat limitat.

Fosthom Paul Abela spjega wkoll li għad hemm problemi relatati ma’ ‘Access to Finance’ lokali għaliex għad hawn dipendenza assoluta fuq il-banek. Din hija problema li qiegħda ittellef lill-industrija u tnaqqas il-kompetitivita. Paul Abela spjega li bħala GRTU ilha snin tiddiskuti dan, u dan ukoll wassal biex jinħoloq il- ‘Malta Development Bank’.

Iż-Żewg kandidati wrew li huma konxji sew ta’ dawn il-problemi u flimkien mal-GRTU iddiskutew soluzjonijiet li jistgħu jiġu implimentati b’mod nazzjonali.

Il-President tal-GRTU irringrazzja liż-żewġ kandidati talli sabu ic-cans jiltaqgħu mall-GRTU u awguralhom kull success għall-elezzjoni. Paul Abela kompla jgħid li l-GRTU iħares il-quddiem biex jaħdem ma min ikun Kap tal-Partit Nazzjonalista.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent