logo

1. Is-sidien tan-negozju ghandhom ikunu jafu li m’humiex obbligati li bilfors imorru ghand l-agenti tal-cash registers taghhom u bilfors ihallsu l-hlas esagerat ta’ Lm12 jew Lm18 skond il-kas, biex jaggustaw il-cash register ghall-18% VAT.

0
0
0
s2sdefault
ï‚· Dalghodu, l-Hadd 11 ta’ Jannar 2004, il-GRTU qed izzomm il-Hamsa u Hamsin Laqgha Generali Annwali.

0
0
0
s2sdefault
Il-kriterji li l-GRTU uzat biex tivvaluta dak li hu propost fil-White Paper huma dawn:

ï‚· Kemm ser titnaqqas l-burokrazija
ï‚· Kemm ser ikun aktar cost-effective s-servizz
ï‚· Kemm ser ikun aktar apert ghall-konsultazzjoni u consensus ma l-imsiehba socjali
ï‚· Kemm ser ikun strument ta’ aktar zvilupp ekonomiku u
ï‚· Instigatur ta’ aktar rabbta (cohesion) socjali

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault
Il-biccerija, li nhar ta’ Tnejn issoltu tkun attiva hafna ghax ir-rahhala jtellghu l-baqar, l-erieh u l-ghoggiela ghall-qatla u jsir l-qtil u l-bejgh tal-laham tac-canga, il-lum it-Tnejn 26 ta’ Jannar 2004 il-biccerija kienet kwieta. Il-bicciera (slaughterers & distributors of local fresh beef) ma tellghux bhejjem ghall-qatla. Ir-raguni hi li l-bicciera, membri tal-GRTU, qed isibuha mpossibli li jixtru bhejjem minnghand ir-rahhala bil-prezzijiet li l-produtturi qed jimponu.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent