logo

Euro Commerce tintervjeni biex tissapportja l-complaint tal-GRTU

Il-GRTU qed tikkontesta quddiem il-Kummissarju ghall-Kompetizjoni tal-EU Nellie Kroes, il-mod kif l-Ufficju tal-Kompetizzjoni Gusta f’Malta qed jitmexxa.

Il-GRTU wkoll mexxiet l-kwistjoni quddiem l-Euro Commerce il-federazzjoni ewropeja li tirraprezenta l-organizazzjonijiet Nazzjonali fl-istati membri tal-EU li jirraprezentaw in-negozji kummercjali.

Il-Euro Commerce qed tappella lil-Kummissarju Kroes biex tinvestiga kif il-gvern Malta qed ihaddem l-Ufficcju tal-Kummerc Gust f’Malta.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent