logo

Fil-qosor dawn huma l-punti li dwarhom il-GRTU qed titkellem mal-Gvern fuq il-kwistjoni tas-Surcharge fil-kontijiet tal-elettriku u l-ilma u z-ziedet fil-prezzijiet tal-Fuels

0
0
0
s2sdefault

Il-Kunsill tal-GRTU iltaqgha fit-tul mal-Ministru Dr Austin Gatt fejn stabilixxa x’hini l-linja tal-Ministeru responsabbli mill-Enemalta. Ghadhom ma sarux diskussjonijiet mal-Ministru Ninu Zammit responsabbli mir-Regulatur tal-Energija, il-Malta Resources Authority.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU tappella lil Gvern biex din il-kwistjoni tal-Low Cost Airlines jaqtaghha ghax s’issa fejn konna bqajna. M’hemm l-ebda dubju li l-problema hi l-hlas esagerat li l-awtoritajiet tal-ajruport ta’ Malta qed jiccargjaw lil linji tal-ajru li jridu jtiru lejn Malta.

0
0
0
s2sdefault

Minn Survey fost il-membri tal-GRTU li saret fil-bidu ta’ Mejju 2006 hareg li 72% tal-membri jhossu li fost ir-ragunijiet ewlenin ghaliex in-negozju taghhom bhalissa qed ibati hemm il-kwistjoni tas-Surcharge fuq l-Elettriku u l-Ilma u il-prezz tal-fuels.

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU tat bidu ghal sensiela ta’ tahrig fuq Standardisation sabiex hija tharreg ahjar lis-7,000 membru li hija thaddan f’Malta u Ghawdex. Dan is-seminar gie organizzat flimkien mal-Malta Standardisation Authority u n-Normapme, l-organizzazzjoni Ewropeja tal-SMEs li ghandha x’taqsam ma’ Standardisation u li tifforma parti mil-UEAPME.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent