logo

Id-Direttur Generali tal-GRTU Vincent Farrugia u l-President tal-Hospitality and Leisure tal-GRTU Philip Fenech kellmu lill-media minn hdejn il-pont ta’ Manwel Dimech fi Triq Regjonali. Id-Direttur Generali qal li t-titlu ta’ din il-konferenza stampa kienet:

 

“Ghaliex din l-insensittivita?”.


0
0
0
s2sdefault

TODAY GRTU MEETS MAYOR AND LOCAL COUNCIL OF VALLETTA TO DISCUSS THE SERIOUS PROBLEMS AFFLICTING THE CITY

 GRTU NATIONAL EXECUTIVE COUNCIL AND REPRESENTATIVES OF VALLETTA BUSINESSES MEET DR. PAUL BORG OLIVIER AND LOCAL COUNCILLORS TODAY AT 13.00  AT GRTU EXCHANGEBUILDING REPUBLIC STEET VALLETTA

 THE MEDIA IS INVITED TO REPORT THE OPENING PART OF THE MEETING

 

 

 

 


 

 

0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU tappella lil Prim Ministru jiccaqlaq

Kull min jidhol kuljum il-Belt jaf li s-sistema tal-Controlled Vehicle Access (CVA) tal-Belt Valletta hi sistema falluta. Ghalhekk li l-GRTU ddikjarat li ma jridx ikollha x’taqsam maghha.

0
0
0
s2sdefault

Il-progett tal-paviment ta’ Triq il-Merkanti, Pjazza San Gwann u t-toroq  tal-madwar biex tinholoq, flimkien ma Triq ir-Repubblika, zona pedonali li tkopri c-centru kummercjali u storiku ewlieni ta’ pajjizna, hu progett li l-GRTU ilha tirsisti ghalieh 30 sena.

 

0
0
0
s2sdefault

Hadd mill-Gvern ma jrid jiehu responsabbilta ta’ dak li qed isir fil-Belt Valletta fir-rigward tal-parking.

 

Fil-Belt illum wara dak id-daqq ta’ trombi kollu meta ddahhlet ic-CVA spazju ghall-ipparkjar bil-hlas ghal min irid jinqeda, ftit li xejn hemm u li hemm disponibbli m’huiex qrib ic-centru.


0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent