logo

Bhala r-rapprezentanta tal-maggoranza tas-sidien tal-ispizeriji kollha, Il-GRTU tinsab mhassba u urtata bl-agir xejn responsabbli  mid-Divizjoni  tal-Konsumatur u l-Kompetizzjoni li qeghda tilhaq ftehim fuq il-prezzijiet mal-importaturi tal-Medicini  u tigi taqa’ u tqum  mill-fatt li s-sidien ikun ghad baqalhom stokkijiet qawwijin ta’ medicina li jkunu xtrawha bi prezz hafna ghola.

0
0
0
s2sdefault

Wara li l-GRTU giet infurmata mis-sidien tal-spizeriji li mhux l-agenti kollha li jimpurtaw u jqasmu l-medicini ghall-bejgh mill-ispizeriji fil-komunita’ kienu qeghdin jaghtu r-refunds tad-differenza fil-prezz fuq dawk il-medicini, li skond il-ftehiem mal-gvern kellhom jitnaqqsu, il-GRTU hadet il-passi mehtiega biex din is-sitwazzjoni titranga fl-ahjar interess ta’ kulhadd. 

 

0
0
0
s2sdefault

Kull min jidhol l-Belt Valletta kuljum u dawk li jidhlu spiss jafu li l-Belt Valletta saret farsa shiha. Saret Belt tal- misthija u hadd qiesu mhu responsabbli. Ma jirrizenja hadd, ma jitkecca hadd u l-farsa tkompli.


0
0
0
s2sdefault
GRTU, Malta Chamber of Small and Medium Enterprises would like to refer recent statements in the media made by Mr Reggie Fava, a former President of the Chamber of Commerce, regarding the Pharmacy Of Your Choice scheme. Mr Fava reprimanded government for not consulting with stakeholders, for introducing the scheme in a hurry, and for offering a pathetic remuneration to pharmacists who will run the scheme

0
0
0
s2sdefault

  Htiega ta’ boost lill- ekonomija Maltija

·                                           Irid jitnaqqas il-piz tat-taxxa fuq il-middle income groups

·                                           Housing Affordability

 

IL-GRTU TISPJEGA L-PROPOSTI U R-RAGUNIJIET WARAJHOM.

 

REFRESHMENTS WILL BE SERVED AFTER THE PRESS CONFERENCE.

 

Date:                   5th October 2007       

 

Time:                  11.00am

 

Venue:                       GRTU

                             Exchange Buildings

                             Republic Street

                             Valletta    

 

The Media is invited to attend the event

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent