logo

Il-GRTU tahdem biex twassal opportunitajiet godda lin-negozji Maltin

 

Bil-ghan li aktar negozji Maltin ifitdxu aktar opportunitajiet fil-kumplament ta` l-Unjoni Ewropeja il-GRTU bdiet sensiela ta laqghat ma delegazzjonijiet ta’ negozjanti barranin kemm mill-pajjizi tal-Unjoni Ewropeja w ohrajn mill-pajjizi tal-Mediterran.

 

0
0
0
s2sdefault
Illum it-Tnejn 8 ta’ Ottubru mhux ser issir qatla tac-canga wara li l-Ministeru tal-Biedja habbar li fil-15 ta’ Ottubru il-Gvern kien se jimponi sistema gdida ta’ kif isir ix-xoghol tat-tqattiegh u bejgh ta’ bhejjem maqtula fil-Marketing Hall tal-biccerija. Dan l-management tal-biccerija iddecieda li jimponih bla ma kien lahaq ftehiem mal-GRTU li tirraprezenta l-bicciera (slaughterers/middlemen). Illum tkomplew it-tahdidiet, imma  ftehim ma ntlahaqx ghax il-Gvern baqa’ jinsisti fuq sistemi li l-bicciera jsostnu li effettivament joqtlu is-suq ghac-canga friska lokali.

0
0
0
s2sdefault

Illum il-kwistjoni taz-zidiet fil-prezzijiet tithaddem f’Malta skond in-normi u direttivi tal-Unjoni Ewropea. Il-bazi hi l-kompetizzjoni gusta u l-protezzjoni tal-konsumatur u l-efficjenza. Dwar il-EuroChangeover il-GRTU, f’isem is-sidien tan-negozji waslet fi ftehim dwar l-iskema Fair u qed tithaddem ukoll sistema li biha jkun assigurat li l-prezzijiet ma joghlewx minhabba l-bidla ghall-Ewro. Il-GRTU wkoll thaddem sistema hi stess li biha tghin lin-nies tal-hwienet biex ikun assigurat li l-prezzijiet ma joghlewx sempliciment ghax gejja l-bidla ghall-Ewro.

 


0
0
0
s2sdefault


Illum fil-biccerija tkomplew it-tahdidiet bejn il-Ministeru tas-Servizzi Rurali u Ambjent immexxija minn Dr Philip Von Brockdorff is-segretarju permanenti u Dr Anthony Gruppetta l-kap tas-servizzi veterinarja u l-management tal-biccerija minn naha tal-Gvern, u l-Bicciera privati mmexxija mid-Direttur Generali tal-GRTU,Vincent Farrugia

0
0
0
s2sdefault

Top executives from Slovenia's leading group of companies SAVA d.d. will be visiting GRTU today Wednesday 19th September 2007 at 13.00hrs.


0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent