logo

 The voting against by the majority of member states, including Malta, to more time off for parents, has dismissed a plan from the European Parliament to extend the basic right to maternity leave from 14 to 20 weeks on full pay.

 

0
0
0
s2sdefault

 Retailers expressing their views on sales this festive season - GRTU has this week surveyed a sample of its members, according to their relevance to the subject, on how they think their sales will fare during the festive season.

 

0
0
0
s2sdefault

 Fit-22 ta' Novembru li ghadda il-Gvern ressaq l-Abbozz ta' Ligi li jistabilixxi l-Awtorita' ta' Malta dwar il-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur. Ladarba titwaqqaf, din l-Awtorita' se tkun qed timmira biex is-swieq f'pajjizna jahdmu ahjar u biex tissahhah il-fiducja bejn il-konsumatur u n-negozji.

 

0
0
0
s2sdefault

Malta is a country that is not only encompassed by bureaucrats but also a country where political will leaves much to be desired. Or, let me put it in other words, politicians have different tongues which they utilise according to the event or nature of the event, whilst the administrator delivers what's in tangible black and white, albeit in the most bureaucratic of ways.

 

0
0
0
s2sdefault

IL-GRTU,  TAPPOGJA  LILL- MEPA FUQ IL-HTIEGA LI S-SIDIEN TAL-NEGOZJI MALTIN JAQDU DMIERHOM FUQ IL-KWISTJONI TAL-IMMANIGJAR  TA' SKART

Il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji tilqa l-istqarrija tal-MEPA, dwar l-obbligi ta'produttur ta'skart tal-ippakeggjar. Li nzommu il-pajjiz nadif u li nimxu mar- regoli  u fl-interess ta' kullhadd iktar u iktar f'pajjiz zghir bhal Malta fejn id-distanza bejn il-post fejn nahdmu u l-post fejn nghixu hi tant zghira. L-Avviz Legali 277 ta' 2006 jpoggi obbligi fuq il-produttur jew importatur biex jiehu hsieb jirkupra u jirricikla ammont konsiderevoli ta' skart tal- ippakeggjar li jpoggi fis-suq. Importatur ghandu obbligu li jirregistra mall-MEPA u jidhol membru ta' skema awtorizzata tal-gbir ta'skart tal-ippakeggajr.

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent